Kaukolämmitys sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden Euroopassa. Näin tulkitsee Energiateollisuus ry EU-komission tuoretta lämmitys- ja jäähdytysstrategiaa.

EU-komissio julkaisi tänään ensimmäisen lämmitystä ja jäähdytystä koskevan strategiapaperinsa. Strategia on tärkeä avaus — lämmitykseen ja jäähdytykseen Euroopassa käytetään puolen kaikesta energiasta. Samalla suurin osa Euroopan rakennuksista lämmitetään kiinteistökohtaisesti öljyllä ja maakaasulla. Energiatehokkuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta tämä ei ole hyvä ratkaisu.

EU-komission hahmottelemassa tulevaisuudessa kaukolämmitys ja kaukojäähdytys ovat rakennusten lämmitystapojen keskiössä. Samalla hyötysuhteeltaan hyvä sähkön ja lämmön yhteistuotanto nostettaisiin parrasvaloihin. Myös hiilineutraalien sähköntuotantomuotojen asemaa on tarkoitus vahvistaa. Näiltä osin EU-komission linjaukset miellyttävät suomalaista energiateollisuutta.

Toisaalta monet strategiaan kirjatut tavoitteet on saavutettu Suomessa jo vuosia etuajassa. Suomessa esimerkiksi kaukolämpöä käyttävät asiakkaat ovat jo aikoja sitten päässeet eroon tehottomista kiinteistökohtaisista öljy-, kivihiili- ja maakaasukattiloista. Nyt muun Euroopan on hyvä tulla perässä.

Suomen politiikan ristiriitaisuudet

EU-komission hyväksi havaitsemaa kaukolämmitystä sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa on kuitenkin Suomessa rusikoitu miesvoimin jo pitkään — kilpailukykyä on heikennetty erityisesti verotuksella. Energiateollisuus ry:n mielestä Suomessa olisikin tärkeää analysoida kansallisen politiikan ja EU-linjausten välistä ristiriitaa.

Komission lämmitys- ja jäähdytysstrategian kova sisältö jää toistaiseksi vielä pimentoon. Strategian perusteella komissio on uuden ajan alussa, mutta selkeät ja johdonmukaiset ohjauskeinot vielä puuttuvat. Strategia ei esimerkiksi tunnista sitä, että suurin osa kiinteistöjen lämmityksestä on päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Komission paperissa päästökauppaohjauksen sijaan lämmityksen energiatehokkuuden uskotaan parantuvan sääntelyä lisäämällä ja kuluttajien tietoisuutta parantamalla.

— Regulaatio ei lisää lämmityksen energiatehokkuutta — sitä varten tarvitaan investoinneille suotuisa markkinaehtoinen toimintaympäristö, Energiateollisuus ry toteaa.

— Tätä varten tarvitaan toimiva päästökauppajärjestelmä. Samalla markkinoita vääristävästä hintasääntelystä ja tukijärjestelmistä olisi luovuttava.

Kuva: Scanstockphoto