Kaukolämpö on Suomen kaupunkien ja taajamien yleisin lämmitysmuoto. Kaukolämpö on ollut meillä taajamien lämmitysmuoto jo 1950-luvulta lähtien. Noin 2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämmitetyssä talossa eli kaukolämmön osuus lämmitysmarkkinoista on noin 50 prosenttia.

Kaukolämpöä tuotetaan sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Lämpö siirretään asiakkaalle huomaamattomasti maanalaisessa kaukolämpöverkossa kiertävän veden avulla.

Lämmin kaukolämpövesi johdetaan kiinteistön lämmönjakohuoneeseen, jossa se luovuttaa lämpöä asiakkaiden lämmitysverkkoon ja lämpimän käyttöveden valmistukseen lämmönsiirtimien välityksellä.

Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitysverkossa, vaan lämmönsiirtimissä kaukolämpövesi lämmittää talon oman patteriverkoston veden ja talossa käytettävän käyttöveden. Kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä paluuputkessa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi.

Monipuolinen polttoainevalikoima

Kaukolämmön tyypillisiä polttoaineita ovat uusiutuvat energialähteet kuten puu ja biokaasu, turve, maakaasu, kivihiili ja nykyisin pääosin varapolttoaineena oleva öljy.

Suomessa lähes 80 % kaukolämmöstä saadaan lämpöä ja sähköä tuottavista lämmitysvoimalaitoksista (yhteistuotanto), teollisuuden ylijäämälämpönä tai kaatopaikkojen biokaasujen poltosta.

Yhteistuotannossa säästetään kolmannes polttoaineesta verrattuna siihen, että lämpö ja sähkö tuotettaisiin erillisissä tuotantolaitoksissa. Suomalainen kaukolämmitys onkin saanut merkittävää kansainvälistä tunnustusta energiatehokkuudesta.

Kaukolämpö on Suomessa koko EU-alueen edullisinta ostovoimaan suhteutettuna. Kaukolämmön tuotanto tarjoaa paljon mahdollisuuksia kotimaisten uusiutuvien energialähteiden käytölle. Erityisesti puuenergia on korvata ja korvaa jatkossa kivihiiltä, maakaasua ja muita fossiilisia polttoaineita kaukolämmöntuotannossa. Kaukolämpö on yhä useammin puhdasta kotimaista energiaa.

Teksti: Ari J. Vesa
Kuva: Scanstockphoto