Kaukojäähdytys soveltuu kaikentyyppisille kiinteistöille jäähdytysratkaisuksi. Verrattuna rakennuskohtaiseen jäähdytykseen, on kaukojäähdytys ympäristöystävällisempi vaihtoehto ja hinnaltaan kilpailukykyinen, vaivaton ja luotettava.

Kaukojäähdytyksen toimintaperiaatetta voidaan verrata kaukolämmitykseen. Lämmityksestä kaukojäähdytys poikkeaa siinä, että jäähdytyksessä asiakkaalta siirretään ylimääräinen lämpö energiayrityksen kaukojäähdytysveteen, kun lämmityksessä siirretään energiayhtiön kaukolämpöveden lämpöä rakennukseen.

Kaukojäähdytys sopii kaikentyyppisille kiinteistöille. Kaukojäähdytysenergiaa voidaan toimittaa ilmastoinnin jäähdytyksen lisäksi myös teollisuuden prosessien tai elintarviketeollisuuden valmistus- ja säilytystilojen jäähdyttämiseen.

Järjestelmässä jäähdytysenergia tuotetaan keskitetysti rakennuskohtaisen jäähdytysenergiatuotannon sijaan. Yhteistuotannossa päästään suurempiin yksikkökokoihin. Energiaa voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Jäähdytystä ja lämmitystä

Kiinteistön jäähdytystarve johtuu paitsi auringosta myös rakennusten sisäisistä lämmönlähteistä kuten koneista, tietokoneista ja muista sähkölaitteista. Rakennuksessa voi esiintyä kylminä vuodenaikoina myös jäähdytystarvetta samanaikaisesti lämmitystarpeen kanssa.

Kaukojäähdytysenergia voidaan tuottaa usealla eri tavalla: vapaajäähdytyksenä hyödyntämällä esimerkiksi kylmää meri- tai järvivettä, absorptiojäähdytyskoneilla, kompressoritekniikalla ja lämpöpumpuilla.

Absorptiotekniikassa käyttöenergiana on teollisuuden hukkalämpö tai voimalaitoksen sähkön tuotannon kanssa yhdessä tuotettava lämpö, jota kesäaikana ei vähäisen kulutuksen vuoksi voida myydä kaukolämpönä. Tuotantotapoja voidaan paikallisten olosuhteiden mukaan yhdistellä siten, että kulloinkin tarvittava energia tuotetaan edullisimmalla tavalla.

Kaukojäähdytysenergian varastointi on oleellinen osa pienissäkin järjestelmissä parantamaan toiminnan kannattavuutta. Varastointi tuo lisäksi joustavuutta ja lisävarmuutta jäähdytysenergian tarjontaan.

Ympäristöystävällisempi ja hiljaisempi vaihtoehto

Rakennuskohtaiseen jäähdytykseen verrattuna kaukojäähdytys on ympäristöystävällisempi vaihtoehto, hinnaltaan kilpailukykyinen, vaivaton ja luotettava jäähdytysenergian lähde.

Kaukojäähdytetyssä talossa vältetään jäähdytyskoneiden aiheuttama ilma- ja runkoäänet ja tärinä, jäähdytyskoneille varatut tilat vapautuvat muuhun käyttöön, erillisiä lauhdutusyksiköitä ei tarvita ja jäähdytyskoneiden huolto ja kunnossapito poistuu.

Energiayritykset tarjoavat kaukojäähdytystä tällä hetkellä neljällä paikkakunnalla: Helsingissä, Turussa, Lahdessa ja Heinolassa Vierumäellä (Suomen Urheiluopisto).

Teksti: Ari J. Vesa
Kuva: Scanstockphoto